Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một người nuôi ong thu hoạch được 40l mật ong . Người đó muốn đổ số mật ong đó vào các chai , mới chai chứa 0,5l mật ong. Hỏi cần ít nh

Toán Lớp 5: Một người nuôi ong thu hoạch được 40l mật ong . Người đó muốn đổ số mật ong đó vào các chai , mới chai chứa 0,5l mật ong. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu vỏ chai để đựng hết số mật ong đó

Comments ( 2 )

 1. Số vỏ chai ít nhất cần có để đựng hết số mật ong đó là:
           40 : 0,5 = 80 (vỏ chai)
                      ĐS: 80 vỏ chai

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   cần ít nhất số vỏ chai để đựng hết số mật ong đó là :
                 40 : 0,5 = 80 ( chai )
         Đáp số : 80 chai
  Khánh Nhi* ( xin hay nhất )

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )