Toán Lớp 5: Một người nuôi ong thu hoạch được 40l mật ong . Người đó muốn đổ số mật ong đó vào các chai , mới chai chứa 0,5l mật ong. Hỏi cần ít nh

Toán Lớp 5: Một người nuôi ong thu hoạch được 40l mật ong . Người đó muốn đổ số mật ong đó vào các chai , mới chai chứa 0,5l mật ong. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu vỏ chai để đựng hết số mật ong đó

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Một người nuôi ong thu hoạch được 40l mật ong . Người đó muốn đổ số mật ong đó vào các chai , mới chai chứa 0,5l mật ong. Hỏi cần ít nh”

Viết một bình luận