Toán Lớp 5: Một người gửi 10 000 000 đồng vào ngân hàng với lãi suất 7% một năm. Sau 2 năm người ấy mới rút hết tiền ra. Hỏi người đó nhận được ba

Toán Lớp 5: Một người gửi 10 000 000 đồng vào ngân hàng với lãi suất 7% một năm. Sau 2 năm người ấy mới rút hết tiền ra. Hỏi người đó nhận được bao nhiêu tiền

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:11449000  đồng 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tiền lãi năm đầu 
  10000000 x 7% = 700000 ( đồng ) 
  Tiền nhận được sau năm đầu 
  10000000 + 700000 = 10700000 ( đồng ) 
  Tiền lãi năm thứ hai 
  10700000 x 7% = 749000 ( đồng ) 
  Tiền nhận được sau hai năm 
  10700000 + 749000 = 11449000 ( đồng ) 

  Trả lời
 2. Số tiền lãi sau 1 năm là: 
  10 000 000 : 100 × 7 = 700 000 (đồng)
  Số tiền người đó nhận được sau 1 năm là: 
  10 000 000 + 700 000 = 10 700 000 (đồng)
  Số tiền lãi sau 2 năm là: 
  10 700 000 : 100 × 7 = 749 000 (đồng)
  Số tiền người đó nhận được sau 1 năm là: 
  10 700 000 + 749 000 = 11 449 000 (đồng)
  Đáp số: 11 449 000 đồng 

  Trả lời

Viết một bình luận