Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi là 76m. Chiều rộng bằng 60% chiều dài. Tính diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật là bao nhiê

Toán Lớp 5: Một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi là 76m. Chiều rộng bằng 60% chiều dài. Tính diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật là bao nhiêu mét vuông? *

Comments ( 1 )

 1.                                      Bài giải
  60% = 3/5
  Sơ đồ:
  Chiều rộng: I—–I—–I—–I
  Chiều dài: I—–I—–I—–I—–I—–I (76 m)
  Chiều rộng mảnh vườn là:
  76 : (3+5) x 3 = 28,5 (m)
  Chiều dài mảnh vườn là:
  76 – 28,5 = 47,5 (m)
  Diện tích mảnh vườn:
  28,5 x 47,5 = 1353,75 (m²)
                       Đáp số : 13353,75m²
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )