Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 24m,chiều rộng bằng 5/6 chiều dài .Người ta sử dụng 35% diện tích trồng cây .Tính diện tích tr

Toán Lớp 5: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 24m,chiều rộng bằng 5/6 chiều dài .Người ta sử dụng 35% diện tích trồng cây .Tính diện tích trồng cây

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp+Giải thích các bước gưải:
  Chiều rộng của mảnh vườn đó là :
              24 × 5/6 = 20 ( m ) 
  Diện tích của mảnh vườn đó là :
              24 × 20 = 480 ( m² )
  Diện tích trồng cây là :
              480 × 35% = 168 ( m² )
                                 Đáp số : 168 m²

 2. chiều rộng của mảnh vườn là
  24×5/6=20(m)
  diện tích của mảnh vườn là
  24×20=480(m)
  diện tích trồng cây là
  480×35%=168(m vuông)
  đáp số = 168 m vuông

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )