Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 25 m, chiều rộng bằng 2/5 chiều dài.Tính diện tích đất dùng để làm nhà, biết rằng diện tích để

Toán Lớp 5: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 25 m, chiều rộng bằng 2/5 chiều dài.Tính diện tích đất dùng để làm nhà, biết rằng diện tích để làm nhà chiếm 42,5% tổng diện tích mảnh đất đó.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  $106,25\,m^2$.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chiều rộng là:
            $25\times\dfrac25=10$ (mét).
  Diện tích mảnh đất là:
            $10\times25=250$ ($m^2$).
  Diện tích làm nhà là:
            $250\times42,5\%=106,25$ ($m^2$).
                       Đáp số: $106,25\,m^2$.

 2. Chiều rộng của mảnh vườn đó Ɩà :
   25 xx 2/5 = 10 ( m )
  Diện tích mảnh vườn đó Ɩà :  
  25 xx 10 = 250 ( m^2 )
  Diện tích đất dùng để Ɩàm nhà Ɩà :
  250 : 100 xx 42,5 = 106,25 ( m^2 )
   Đáp số : 106,25 m^2
  @thew 

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Băng