Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: 1/ Cho tam giác ABC. Trên BC lấy D sao cho độ dài đoạn BD gấp đôi độ dài đoạn DC. Tính diện tích tam giác ABC biết diện tích tam giác A

Toán Lớp 5: 1/ Cho tam giác ABC. Trên BC lấy D sao cho độ dài đoạn BD gấp đôi độ dài đoạn DC. Tính diện tích tam giác ABC biết diện tích tam giác ADC bằng 30 cm2.
2/ Cho tam giác ABC có diện tích bằng 12 cm2. M là trung điểm cạnh BC, G là trung điểm cạnh AM. Tính diện tích tam giác GBM?

Comments ( 1 )

 1. @hanguyenkhanh
  Vì  BD =  1/2 DC nên diện tích tam giác ABD =  diện tích tam giác ADC và hai tam giác có cùng chiều cao 
    Diện tích tam giác ABC là:
        30 + ( 30 x 2 ) = 90 (cm²)
            Đáp số: 90 cm².
  Diện tích HTG GBM = 1/2 Diện tích HTG ABM vì
  -Đáy MG = 1/2 đáy AM
  -Chung chiều cao hạ từ B xuống AM
  SABM = 1/2 SABC vì
  – Đáy BM =  1/2 đáy BC
  -Chung chiều cao hạ từ A xuống BC
  Diện tích HTG ABM là :
  120 : 2= 60 ( cm²)
  Diện tích HTG  BGM là :
  60 : 2 = 30 ( cm²)
           Đáp số : 30 cm²
  CHÚC BẠN HỌC TỐT ^_^
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )