Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một mảnh đất HCM có chiều dài 24m chiều rộng kém chiều dài 6m người ta dành 25 % diện tích mảnh đất để làm nhà ở Phần còn lại dùng để t

Toán Lớp 5: Một mảnh đất HCM có chiều dài 24m chiều rộng kém chiều dài 6m người ta dành 25 % diện tích mảnh đất để làm nhà ở Phần còn lại dùng để trồng trọt Tính diện tích phần trồng trọt
Xin nhận trả lời !

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  324 m²
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Chiều rộng mảnh đất là:
  24-6=18(m)
  Diện tích mảnh đất là:
  24×18=432(m²)
  Diệc tích đất làm nhà là:
  432:100×25=108(m²)
  Diện tích phần trồng trọt là:

  432-108=324(m²)
  Đáp số:324 m²
  Chúc bạn học tốt!

 2. $\text{Chiều rộng mảnh đất đó là:}$
  $\text{24 – 6 = 18 ( m )}$
  $\text{Diện tích mảnh đất đó là:}$
  $\text{24 x 18 = 432 ( $m^{2}$ )}$
  $\text{Diện tích mảnh đất để làm nhà là:}$
  $\text{432 : 100 x 25 = 108 ( $m^{2}$ )}$
  $\text{Diện tíc phần trồng trọt là:}$
  $\text{432 – 108 = 324 ( $m^{2}$ )}$
  $\text{Đáp số:…}$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Phương