Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Mn cố giúp em nha : Tìm lỗi sai trong các phép chia sau rồi sửa lại cho đúng : A) 572 : 35 = 16 ( dư 10 ) B) 31730 : 15 = 2120 ( dư

Toán Lớp 4: Mn cố giúp em nha :
Tìm lỗi sai trong các phép chia sau rồi sửa lại cho đúng :
A) 572 : 35 = 16 ( dư 10 )
B) 31730 : 15 = 2120 ( dư 10 )

Comments ( 2 )

 1. Câu A là câu sai: 572 : 35=16 dư 10
  Giải đáp đúng là:16 dư 20
  Câu B là câu sai: 31730; 15=2120 dư 10
  Giải đáp đúng là: 2115 dư 5 
  Nếu sai ở đâu thì cho em xin lỗi ạ!
   

 2. a) 572 : 25 = 16 (dư 10)
  -> Sai ở số dư
  Sửa lại: 572 : 35 = 16 (dư 12)
  b) 31730 : 15 = 2120 (dư 10)
  -> Sai cả kết quả, cả số dư
  Sửa lại: 31730 : 15=2115 (dư 5)
   

  toan-lop-4-mn-co-giup-em-nha-tim-loi-sai-trong-cac-phep-chia-sau-roi-sua-lai-cho-dung-a-572-35-1

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thu Ánh