Toán Lớp 5: Một lớp học có 45 học sinh trong đó có 27 học sinh năm. Tỉ số phần trăm của học sinh năm và học sinh của cả lớp

Toán Lớp 5: Một lớp học có 45 học sinh trong đó có 27 học sinh năm. Tỉ số phần trăm của học sinh năm và học sinh của cả lớp

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  60%
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Giải:
  Tỉ số phần trăm của học sinh nam và học sinh cả lớp là:
  27 : 45 × 100 = 60% (học sinh cả lớp)
  Đáp số : 60% học sinh cả lớp

  Trả lời

Viết một bình luận