Toán Lớp 5: một lớp học có 25 học sinh, trong đó có 13 học sinh nữ. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu học sinh cả lớp?

By Bình

Toán Lớp 5: một lớp học có 25 học sinh, trong đó có 13 học sinh nữ. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu học sinh cả lớp?

0 bình luận về “Toán Lớp 5: một lớp học có 25 học sinh, trong đó có 13 học sinh nữ. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu học sinh cả lớp?”

 1. Giải đáp:
  52%
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số học sinh nữ chiếm số phần học sinh cả lớp là:
  $\frac{13}{25}$ x 100 = 52%
  Vậy số học sinh nữ chiếm 52% học sinh cả lớp
  Chúc bạn học tốt

  Trả lời

Viết một bình luận