Toán Lớp 6: Tìm số nguyên a,b ab – 4a + 3b = 5

By Ngọc

Toán Lớp 6: Tìm số nguyên a,b
ab – 4a + 3b = 5

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Tìm số nguyên a,b ab – 4a + 3b = 5”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  ab – 4a + 3b = 5
  (ab – 4a) + (3b – 12) = -7
  a(b – 4) + 3(b – 4) = -7
  (a + 3)(b – 4) = -7
  => (a + 3) ; (b – 4) in Ư(-7) = Ư(14) = {±1 ; ±7 }
  ta có bảng sau : 
  \begin{array}{|c|c|c|}\hline \text{a + 3}&\text{1}&\text{-1}&\text{7}&\text{-7}\\\hline \text{b-4}&\text{7}&\text{-7}&\text{1}&\text{-1}\\\hline \text{a}&\text{-2}&\text{-4}&\text{4}&\text{-10}\\\hline \text{b}&\text{11}&\text{-3}&\text{5}&\text{3}\\\hline\end{array}
  Vậy các cặp số (a,b) là ………….

  Trả lời
 2. ab – 4a + 3b = 5
  => ab−4a+3b=5
  => a(b−4)+(3b−12)=−7
  => a(b−4)+3(b−4)=−7a(b-4)+3(b-4)=-7
  => (a+3)(b−4)=−7=1.(−7)=(−1).7=7.(−1)=(−7).1
  => TH1:TH1:[a+3=1b−4=−7]
  => [a=−2x=−3]
  Chúc Bn Học Tốt<3
  5 Sao Nkaa:3
  @Rinn

  Trả lời

Viết một bình luận