Toán Lớp 5: Đạt tính rồi tính ạ a)15,72:0,9 b)9,6:15 c)4,319:2,1 d)92,07:2,9 e)9:12,5 g)70:37 h)7,3:6 h)142,5:75 Ghi số dư ra và thương chỉ lấy đến

By Nguyệt

Toán Lớp 5: Đạt tính rồi tính ạ
a)15,72:0,9
b)9,6:15
c)4,319:2,1
d)92,07:2,9
e)9:12,5
g)70:37
h)7,3:6
h)142,5:75
Ghi số dư ra và thương chỉ lấy đến 2 số ở phần thập phân
Giúp em vs e cần gấp

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Đạt tính rồi tính ạ a)15,72:0,9 b)9,6:15 c)4,319:2,1 d)92,07:2,9 e)9:12,5 g)70:37 h)7,3:6 h)142,5:75 Ghi số dư ra và thương chỉ lấy đến”

 1. a)
  15,72 : 0,9
  157,2      | 09    
  067         | 17,46
    042       |
      060     |
        06     |
  b)
  9,6 : 15
  9,6          | 15   
  96           | 0,64
  060         |
      0         |
  c)
  4,319 : 2,1
  43,19      | 21   
  011         | 2,05
    119       |
    014       |
  d)
  92,07 : 2,9
  920,7        | 29   
  050           | 31,74
    217         |
    0140       |
      024       |
  e)
  9 : 12,5
  90         | 125   
  900       | 0,72
  0250     |
        0     |
  g)
  70 : 37
  70           | 37    
  330         | 1,89
  0340       |
    007       |
  h)
  7,3 : 6
  7,3         | 6    
  13          | 1,21
  010        |
    04        |
  i)
  142,5 : 75
  142,5     | 75    
  0675      | 1,9
        0      |
  ≤chúc bạn học tốt ^^≥
  $#Rin$

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  a)
  15,72 : 0,9
  157,2      | 09    
  067         | 17,46
    042       |
      060     |
        06     |
  b)
  9,6 : 15
  9,6          | 15   
  96           | 0,64
  060         |
      0         |
  c)
  4,319 : 2,1
  43,19      | 21   
  011         | 2,05
    119       |
    014       |
  d)
  92,07 : 2,9
  920,7        | 29   
  050           | 31,74
    217         |
    0140       |
      024       |
  e)
  9 : 12,5
  90         | 125   
  900       | 0,72
  0250     |
        0     |
  g)
  70 : 37
  70           | 37    
  330         | 1,89
  0340       |
    007       |
  h)
  7,3 : 6
  7,3         | 6    
  13          | 1,21
  010        |
    04        |
  i)
  142,5 : 75
  142,5     | 75    
  0675      | 1,9
        0      |
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận