Toán Lớp 5: Một hình vuông có diện tích bằng 49 cm^2. Cạnh của hình vuông bằng bn cm?

Toán Lớp 5: Một hình vuông có diện tích bằng 49 cm^2. Cạnh của hình vuông bằng bn cm?

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Một hình vuông có diện tích bằng 49 cm^2. Cạnh của hình vuông bằng bn cm?”

Viết một bình luận