Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một hình chữ nhật có chiều rộng 16,34m, chiều dài hơn chiều rộng 8,32m. Chu vi hình chữ nhật đó là: A. 82 B. 41 C. 20,5 D. 24,66

Toán Lớp 5: Một hình chữ nhật có chiều rộng 16,34m, chiều dài hơn chiều rộng 8,32m. Chu
vi hình chữ nhật đó là:
A. 82 B. 41 C. 20,5 D. 24,66

Comments ( 2 )

 1. Vì chiều dài hơn chiều rộng 8,32 m nên:
  Chiều dài hình chữ nhật là:
        16,34 + 8,32 = 24,66 (m)
  Chu vi hình chữ nhật là:
        (16,34 + 24,66) xx 2 = 82 (m)
  => Chọn A
  _____________________________________
  Công thức tính chu vi hình chữ nhật:
  P = (a + b) xx 2 (a, b là chiều dài, chiều rộng)
  Ta nhân 2 vì mỗi hình chữ nhật có 2 chiều dài, 2 chiều rộng
          
   

 2. Chiều dài hình chữ nhật là :
              16,34 + 8,32 = 24,66 (m)
  Chu vi hình chữ nhật là :
              ( 16,34 + 24,66 ) × 2 = 82 (m)
  Vậy chọn đáp án : A
                             Đ/S : 82m 
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )