Toán Lớp 5: Một xe máy đi từ a với vận tốc 40 km/h . Xe máy đi được 1/2 h thì có một ô tô cũng đi từ a và đuổi theo xe máy. Hỏi sau bao lâu ô tô đu

Toán Lớp 5: Một xe máy đi từ a với vận tốc 40 km/h . Xe máy đi được 1/2 h thì có một ô tô cũng đi từ a và đuổi theo xe máy. Hỏi sau bao lâu ô tô đuổi kịp xe máy biết vận tốc của ô tô là 55km/h

TRẢ LỜI

 1. text{Giải đáp:}
  Sau 1giờ 20phút thì hai xe gặp nhau.
  Giải thích cách làm:
  Hiệu vận tốc 2 xe là:
  55 – 40 = 15 
  Quãng đường xe máy đi trước là:
  40 : 2 x 1 = 20 ( km )
  Ô tô đuổi kịp xe máy cần số thời gian là:
  20 : 15 = $\frac{4}{3}$ h = 1giờ 20phút
  Đáp Số: 1 giờ 20 phút

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  1 giờ 20 phút
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Quãng đường xe máy đi trước là :
  40 x 1/2 = 20 km
  Hiệu vận tốc 2 xe là :
  55 – 40 = 15 km
  Thời gian cần để ô tô đuổi kịp xe máy là :
  20 : 5 = 4/3 giờ = 1 giờ 20 phút
  Đáp số : 1 giờ 20 phút

  Trả lời

Viết một bình luận