Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một cửa hàng Buổi sáng bán được 75 kg gạo và bằng 60% lượng gạo bán buổi chiều Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu tạ gạo

Toán Lớp 5: Một cửa hàng Buổi sáng bán được 75 kg gạo và bằng 60% lượng gạo bán buổi chiều Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu tạ gạo

Comments ( 2 )

 1. Số gạo buổi chiều cửa hàng bán được:
  75 : 100 xx 60 = 45 ( kg )
  Cả hai buổi cửa hàng bán được:
  75 + 45 = 120 ( kg ) = 1,2 (tạ    gạo)

 2. Buổi chiều bán đc số kg gạo là:
  75×60:100=45kg
  Cả 2 buổi cửa hàng bán đc số tạ gạo là:
  45+75=120kg=1,2 tạ
  vote cho mik 5 sao + cảm ơn nhé

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Mai