Toán Lớp 5: Một công ty tuyển người trong lúc phỏng vấn ra 1 đề cho các ứng viên như sau : cho 3 số 1,2,8 . Hãy sắp xếp để có 1 số lớn nhất?

By Thanh Hùng

Toán Lớp 5: Một công ty tuyển người trong lúc phỏng vấn ra 1 đề cho các ứng viên như sau : cho 3 số 1,2,8 . Hãy sắp xếp để có 1 số lớn nhất?
Viết một bình luận