Toán Lớp 5: mn giúp em đặt tính rồi tính phép tình này với ặ 8,568:3,6 702:14,04 5,77+19,83 275,34+87,9 0,684+9,3 Mong mn đặt tính đúng ạ .E đg c

By Quỳnh Hà

Toán Lớp 5: mn giúp em đặt tính rồi tính phép tình này với ặ
8,568:3,6
702:14,04
5,77+19,83
275,34+87,9
0,684+9,3
Mong mn đặt tính đúng ạ .E đg cần gấp mong mn giúp em
Viết một bình luận