Toán Lớp 6: Bài 1:Thực hiện phép tính (2,25 điểm) a) b) 22 .5 + ( 49 – 172 ) c) 29. (15 – 34) – 15. (29 – 34)

By Phượng Tiên

Toán Lớp 6: Bài 1:Thực hiện phép tính (2,25 điểm)
a) b) 22 .5 + ( 49 – 172 ) c) 29. (15 – 34) – 15. (29 – 34)

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Bài 1:Thực hiện phép tính (2,25 điểm) a) b) 22 .5 + ( 49 – 172 ) c) 29. (15 – 34) – 15. (29 – 34)”

Viết một bình luận