Toán Lớp 5: Mẹ Nga mua 1 yến gạo, trong đó có 3kg gạo nếp và còn lại là gạo tẻ. Hỏi : a) Số gạo nếp chiếm bao nhiêu phần trăm số gạo đã mua? b) Tỉ

Toán Lớp 5: Mẹ Nga mua 1 yến gạo, trong đó có 3kg gạo nếp và còn lại là gạo tẻ. Hỏi :
a) Số gạo nếp chiếm bao nhiêu phần trăm số gạo đã mua?
b) Tỉ số phần trăm của số gạo tẻ và số gạo đã mua là bao nhiêu?

TRẢ LỜI

 1. Bài giải 
  Đổi: 1 yến = 10 kg
  Số ki – lô – gam gạo tẻ là:
  10 – 3 = 7 (kg)
  Số gạo nếp chiếm số phần trăm số gạo đã mua là:
  3/10 = 30/100 = 30%
  Tỉ số phần trăm của số gạo tẻ và số gạo đã mua là:
  7/10 = 70/100 
  Đáp số: 30%
                70/100

  Trả lời

Viết một bình luận