Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Mẹ đi siêu thị mua sắm. Vì hôm nay siêu thị giảm giá 7% nên khi mua hộp mứt 35000 đồng thì mẹ được miễn phí vì giá hộp mứt bằng với số

Toán Lớp 5: Mẹ đi siêu thị mua sắm. Vì hôm nay siêu thị giảm giá 7% nên khi mua hộp mứt 35000 đồng thì mẹ được miễn phí vì giá hộp mứt bằng với số tiền giảm giá. Hỏi hôm nay mẹ đã trả cho siêu thị bao nhiêu tiền?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Số tiền mẹ đã mua là:
  35000 : 7 x 100 = 500 000 (đồng)
  Đ/S: 500 000 đồng 

 2. Bài giải
  Số tiền mẹ đã mua là: 
  35000 : 7 x 100 = 500 000 (đồng) 
  Đáp số: 500000 đồng 
   #Chúc bạn học tốt
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )