Toán Lớp 5: Lúc 8 giờ 15 phút một người đi từ A đến B với vận tốc 36 km /h và một người đi ô tô từ B đến A với vận tốc 50 km/h. đến 10 giờ hai ngườ

By Hoàng Hà

Toán Lớp 5: Lúc 8 giờ 15 phút một người đi từ A đến B với vận tốc 36 km /h và một người đi ô tô từ B đến A với vận tốc 50 km/h. đến 10 giờ hai người gặp nhau . Tính quãng đường AB

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Lúc 8 giờ 15 phút một người đi từ A đến B với vận tốc 36 km /h và một người đi ô tô từ B đến A với vận tốc 50 km/h. đến 10 giờ hai ngườ”

 1. Thời gian để 2 xe gặp nhau là:
      10giờ – 8giờ 15phút = 1giờ 45phút = 1,75 giờ
  Quãng đường từ A đến chỗ gặp nhau là:
       36 × 1,75 = 63 (km)
  Quãng đường từ B đến chỗ gặp nhau là:
        50 × 1,75 = 87,5 (km)
  Quãng đường AB dài là:
        63 + 87,5 = 150,5 (km)
           Đáp số: 150,5km

  Trả lời
 2. Thời gian hai xe gặp nhau là:
      10 giờ – 8 giờ 15 phút = 1 giờ 45 phút = 1,75 giờ
  Quãng đường từ A đến chỗ hai người gặp nhau là:
       36 × 1,75 = 63 (km)
  Quãng đường từ B đến chỗ hai người gặp nhau là:
        50 × 1,75 = 87,5 (km)
  Quãng đường AB dài là:
        63 + 87,5 = 150,5 (km)
           Đáp số: 150,5 km

  Trả lời

Viết một bình luận