Toán Lớp 3: Năm nay bố 40 tuổi . Tuổi con bằng 1/4 tuổi bố . Hỏi sau 4 năm nữa con mấy tuổi

By Hoàng Hà

Toán Lớp 3: Năm nay bố 40 tuổi . Tuổi con bằng 1/4 tuổi bố . Hỏi sau 4 năm nữa con mấy tuổi

0 bình luận về “Toán Lớp 3: Năm nay bố 40 tuổi . Tuổi con bằng 1/4 tuổi bố . Hỏi sau 4 năm nữa con mấy tuổi”

 1.                     Bài giải :
  Số tuổi của con hiện tại là :
        40 × 1/4 = 10 ( tuổi )
  Sau 4 năm nữa số tuổi của con là :
         10 + 4 = 14 ( tuổi )
                      Đáp số : 14 tuổi

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  14 tuổi
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Tuổi con hiện nay là:
     40 x 1/4 = 10 ( tuổi )
  Sau 4 năm, tuổi con là:
     10 + 4 = 14 ( tuổi )
       Đáp số: 14 tuổi
  Honk&Bonk spammers

  Trả lời

Viết một bình luận