Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Lúc 7 giơg, một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 54 km/h. Đến 8giơ 30phut. Một xe máy đi tùe B đến A với vận tốc 36km/h. Biết quãng đường

Toán Lớp 5: Lúc 7 giơg, một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 54 km/h. Đến 8giơ 30phut. Một xe máy đi tùe B đến A với vận tốc 36km/h. Biết quãng đường AB dài 171km, hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ ?
Cứu em gấp mọi người ơi em sắp hết thời gian ????????

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài giải
  Tổng số vận tốc của ô tô và xe máy đó là:
  54 + 36 = 90 (km)
  Sau số giờ thì hai xe gặp nhau là:
  171 : 90 = 1,9 (giờ)
  Đáp số : 1,9 giờ.

 2. Giải đáp + giải thik các bước:
                                 Bài giải
  Tổng vận tốc của xe ô tô và xe máy là:
        54 + 36 = 90 ( km/h )
  sau số giờ hai xe gặp nhau là:
    171 : 90 = 1,9 ( giờ )
  vote mk 5* và ctlhn nha
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )