Toán Lớp 5: Lúc 7 giơg, một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 54 km/h. Đến 8giơ 30phut. Một xe máy đi tùe B đến A với vận tốc 36km/h. Biết quãng đường

By Phượng Tiên

Toán Lớp 5: Lúc 7 giơg, một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 54 km/h. Đến 8giơ 30phut. Một xe máy đi tùe B đến A với vận tốc 36km/h. Biết quãng đường AB dài 171km, hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ ?
Cứu em gấp mọi người ơi em sắp hết thời gian ????????
Viết một bình luận