Toán Lớp 5: Lớp 5B có 50 học sinh trong đó có 28 học sinh nam. Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và học sinh cả lớp

Toán Lớp 5: Lớp 5B có 50 học sinh trong đó có 28 học sinh nam. Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và học sinh cả lớp

TRẢ LỜI

 1. Lớp 5B có số học sinh nữ là:
    $50 – 28 = 22$ ( học sinh)
  Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và học sinh cả lớp là:
  $(22$ xx $100)$ $: 50$ $= 44$ %
  Đáp số: $44$ %
  Học tốt.
   

  Trả lời
 2. Số học sinh nữ của lớp 5B là:
      50 – 28 = 22 (bạn)
  Tỉ số phần trăm số học sinh nữ và số học sinh cả lớp là:
      22 : 50 = 0,44 = 44%
                  Đáp số: 44%

  Trả lời

Viết một bình luận