Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: lớp 5a mua 1 số vở .nếu mỗi bạn mua 4 quyển thì thừa 90 quyển,nếu mỗi bạn mua 6 quyển vở thì vừa hết.hỏi số vở lớp 5a mua được là bao n

Toán Lớp 5: lớp 5a mua 1 số vở .nếu mỗi bạn mua 4 quyển thì thừa 90 quyển,nếu mỗi bạn mua 6 quyển vở thì vừa hết.hỏi số vở lớp 5a mua được là bao nhiêu quyển?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp: 270 ( quyển )
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Để số vở vừa hết mỗi bạn mua:
         4 x  1,5 = 6( quyển vở )
  Lớp 5a  có số bạn là : 
          90 : ( 6-4 ) = 45 ( bạn )
  Số vở lớp 5a được mua là:
       45 x 6 = 270 ( quyển )
     đáp số : 270 quyển

 2. $\text{Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:}$
  $\text{Tổng số vở nếu mỗi bạn mua 90 quyền hơn tổng số vở nếu mỗi bạn  mua không thừa quyển là:}$
  $\text{90 + 0 = 90 (quyển)}$
  $\text{Nếu mỗi bạn mua 6 quyển thì sẽ hơn số bạn mua 4 quyển là:}$
  $\text{6 – 4  = 2 (quyển)}$
  $\text{Số học sinh lớp 5A là:}$
  $\text{90 : 2 = 45 (học sinh)}$
  $\text{Số vở lớp 5A được mua là:}$
  $\text{45 × 6 = 270 (quyển)}$
  $\text{Đáp số: 270 quyển vở.}$
  @Hae
  $\#Blue$ $sky$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Lan Anh