Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Lãi bằng 40% vốn. Vốn là 8 000 000 đồng. Hỏi thu được bao nhiêu tiền? mọi ngừi giải thích luôn nhé

Toán Lớp 5: Lãi bằng 40% vốn. Vốn là 8 000 000 đồng. Hỏi thu được bao nhiêu tiền?
mọi ngừi giải thích luôn nhé

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   thu đc số tiền là
  8 000 000×40÷100=3200000 đồng
  đpá số 3200000 đồng
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   ta lấy số tiền nhân với % rồi chia 100
  mặc định trong % là 100%

 2. $#QLinkVN$
  Số tiền lãi thu được là:
  8.000.000xx40%=3.200.000 (đồng)
  Cách làm những bài như thế này: Lấy số tiền vốn có trong đề bài nhân với giá trị phần trăm lãi.
  Số tiền vốn là 8.000.000 thì nhân với giá trị phần trăm lãi là 40% thì tính được kết quả thôi.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Linh