Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Kiểm tra sản phẩm của một nhà máy, người ta thấy trung bình cứ 100 sản phẩm thì có 95 sản phẩm đạt chuẩn. Hỏi số sản phẩm đạt chuẩn chi

Toán Lớp 5: Kiểm tra sản phẩm của một nhà máy, người ta thấy trung bình cứ 100 sản phẩm thì có 95 sản phẩm đạt chuẩn. Hỏi số sản phẩm đạt chuẩn chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số sản phẩm của nhà máy?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   95%
  Lời giải và giải thích chi tiết:

  toan-lop-5-kiem-tra-san-pham-cua-mot-nha-may-nguoi-ta-thay-trung-binh-cu-100-san-pham-thi-co-95

 2. $Số$ $sản$ $phẩm$ $đạt$ $chuẩn$ $chiếm$ $số$ $phần$ $trăm$ $tổng$ $số$ $sản$ $phẩm$ $của$ $nhà$ $máy$ $là:$
  $95$ $÷$ $100$ $=$ $\frac{95}{100}$ $=$ $95$%
  $Đáp$ $số:$ $95$%
  $Chúc$ $bạn$ $học$ $tốt!$
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )