Toán Lớp 5: Khối lớp 5 có 150 học sinh. Trong đó có 45 em đạt học sinh xuất sắc. Tỉ số của số học sinh xuất sắc khối 5 đối với số học sinh cả khối

By Mai

Toán Lớp 5: Khối lớp 5 có 150 học sinh. Trong đó có 45 em đạt học sinh xuất sắc. Tỉ số của số học sinh xuất sắc khối 5 đối với số học sinh cả khối là: *
Viết một bình luận