Toán Lớp 5: Hình tam giác ABC có tổng độ dài của cạnh AB và BC là 9,1cm; tổng độ dài cạnh BC và AC là 10,5cm; tổng độ dài của cạnh AC và AB là 12,4

By Thu Ánh

Toán Lớp 5: Hình tam giác ABC có tổng độ dài của cạnh AB và BC là 9,1cm; tổng độ dài cạnh BC và AC là 10,5cm; tổng độ dài của cạnh AC và AB là 12,4cm. Tính chu vi hình tam giác ABC

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Hình tam giác ABC có tổng độ dài của cạnh AB và BC là 9,1cm; tổng độ dài cạnh BC và AC là 10,5cm; tổng độ dài của cạnh AC và AB là 12,4”

 1. Ta có:
  @AB+BC
  @BC+AC
  @AC+AB
  => Chu vi hình tam giác ABC là:
  (AB+BC)+(BC+AC)+(AC+AB)=9,1+10,5+12,4
  => AB+BC+BC+AC+AC+AB=32
  =>2AB+2BC+2AC=32
  =>2.(AB+BC+AC)=32
  =>AB+BC+AC=\frac{32}{2}
  =>AB+BC+AC=16
  <=> Chu vi \triangleABC=16cm
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Hai lần tổng độ dài của 3 cạnh AB, BC và AC là:
         9,1 + 10,5 + 12,4 = 32 (cm)
  Chu vi tam giác ABC là:
         32 : 2 = 16 (cm)
                  Đáp số: 16 cm

  Trả lời

Viết một bình luận