Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: hãy nêu cách tính số phần trăm về phép nhân

Toán Lớp 5: hãy nêu cách tính số phần trăm về phép nhân

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp+giải thích :
  Để tìm tỉ số phần trăm của số A so với số B ta chia số A cho số B rồi nhân với 100

   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   cách tính số % về phép nhân là:
  ta lấy số ở dạng 1% sau đó nhân số đó với 100 sẽ ra 100% của số đó.
   hoặc có thể lấy số đó ở dạng 100% rồi dịch từ đuôi số lại 2 chữ số
  VD: 234->2,34
     123->1,23
      456->4,56
  những ý trên chỉ là VD thôi nha nên bn ko nên ghi phần VD vào bài làm ạ chúc bn hc tốt

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )