Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Hai vòi nước cùng chảy vào bể thì 4 giờ sẽ đầy bể . Nếu một mình vòi thứ nhất chảy thì sau 6 giờ sẽ đầy bể . Hỏi một mình vòi thứ hai c

Toán Lớp 5: Hai vòi nước cùng chảy vào bể thì 4 giờ sẽ đầy bể . Nếu một mình vòi thứ nhất chảy thì sau 6 giờ sẽ đầy bể . Hỏi một mình vòi thứ hai chảy thì sau mấy giờ sẽ đầy bể ?
Mk cần trc lúc 10h25p nha =(

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Mỗi giờ 2 vòi nước chảy được:
       1:4=1/4 (bể)
  Mỗi giờ vòi thứ nhất chảy được:
       1:6=1/6 (bể)
  Mỗi giờ vòi thứ 2 chảy được:
       1/4-1/6=1/12 (bể)
  Số giờ để vòi thứ 2 chảy đầy bể là:
       1:1/12=12 (giờ)
            Đáp số: 12 giờ
   

 2. Giải đáp:12 bể
   
  Lời giải và giải thích chi tiết: 
                    giải:
  Mỗi giờ 2 vòi nước đó chảy được số  bể là :
                   1: 4   =  $\frac{1}{4}$ ( bể )
  Mỗi giờ vòi thứ nhất chảy được số  bể là :
                    1:6   = $\frac{1}{6}$   ( bể)
  Mỗi giờ vòi thứ hai chảy được số  bể là  :
                    $\frac{1}{4}$ :$\frac{1}{6}$ = $\frac{1}{12}$ ( bể)
  Số giờ để vòi thứ 2 chảy đầy bể là :
                  1:    $\frac{1}{12}$ =12 (bể)
                               đáp số: 12 bể

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )