Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Đềbài: Cho tam giác ????????????có ????????=????????,????̂=800.Tia phân giác của góc A cắt BC tại M. a)Chứng minh ∆????????????=∆????????????. b)Chứng minh ????????⊥????

Toán Lớp 7: Đềbài: Cho tam giác ????????????có ????????=????????,????̂=800.Tia phân giác của góc A cắt BC tại M.
a)Chứng minh ∆????????????=∆????????????.
b)Chứng minh ????????⊥????????.
c)Tính số đo góc B và góc C của tam giác ABC

Comments ( 1 )

 1. a, Xét ΔABM và Δ ACM . Ta có :
   + AB = AC ( gt )
   + AM là cạnh chung ( gt )
   + ∠BAM = ∠CAM ( Vì qua A có tia phân giác cắt BC tại M)
  ⇒ ΔABM = Δ ACM (c.g.c)
  b, Vì ΔABM = Δ ACM (cmt)
  ⇒ ∠AMB = ∠AMC ( 2 góc tương ứng)
  ⇒ ∠AMB = ∠AMC = $180^{o}$ : 2 = $90^{o}$
  Hay AM ⊥ BC
  c, Vì ΔABM = Δ ACM (cmt)
  ⇒ ∠B = ∠C ( 2 góc tương ứng)
  Mặt khác ∠A = $80^{o}$ 
  ⇒ ∠B + ∠C = $180^{o}$ – ∠A
  ⇒ ∠B + ∠C = $180^{o}$ – $80^{o}$ 
  ⇒ ∠B + ∠C  = $100^{o}$ 
  ⇒ ∠B = ∠C  = $100^{o}$ : 2 = $50^{o}$
  Chúc bạn học tốt!
  Cho mình 5 sao + ctlhn nha!Cảm ơn bạn!
  @nphuongngan451

  toan-lop-7-debai-cho-tam-giac-co-800-tia-phan-giac-cua-goc-a-cat-bc-tai-m-a-chung-minh-b-chung-m

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Hoa