Toán Lớp 5: hai người làm xong công việc trong 8 ngày hỏi có 4 người làm thì xong việc trong mấy ngày

Toán Lớp 5: hai người làm xong công việc trong 8 ngày hỏi có 4 người làm thì xong việc trong mấy ngày

TRẢ LỜI

 1. Tóm tắt
  2 người : 8 ngày
  4 người: ? ngày
  Lời giải:
  Cách 1.
  Vì số người và thời gian là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên số người càng ít thì sẽ hoàn thành công việc càng lâu. Vậy nếu chỉ có một người làm, thì người đó sẽ hoàn thành công việc trong số ngày là:
  8×2=16 (ngày)
  4 người làm thì sẽ hoàn thành công việc trong số ngày là:
  16:4=4 (ngày)
  Đáp số: 4 ngày.
  Cách 2.
  4 người gấp 2 người số lần là:
  4:2=2 (lần)
  Vì số người và thời gian là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên số người càng nhiều thì sẽ hoàn thành công việc càng sớm. Vậy 4 người làm thì sẽ hoàn thành công việc trong số ngày là:
  8:2=4 (ngày)
  Đáp số: 4 ngày.

  Trả lời
 2. $#min$
  Tóm tắt:
  2 người: 8 ngày
  4 người: ….. ngày?
  1 người làm xong công việc số ngày là:
       8 × 2 = 16(ngày)
  4 người làm xong công việc số ngày là:
       16 : 4 = 4(ngày)
            Đ/s: 4 ngày

  Trả lời

Viết một bình luận