Toán Lớp 5: Đám đất hình chữ nhật chó chiều dài 120m và gấp 3 lần chiều rộng. A) tính diện tích đám

Toán Lớp 5: Đám đất hình chữ nhật chó chiều dài 120m và gấp 3 lần chiều rộng.
A) tính diện tích đám đất. B) dùng 1/30 diện tích đám đất để trồng hoa .Tính diện tích phần đất còn lại

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   chiều rộng hình chữ nhật là
  120 :3=40 (m)
  A) tính diện tích đám đất.
  120×40 =4800 (M2)
  Tính diện tích phần đất còn lại
  4800 :30=160 (m2)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời
 2. $@Mun$
  Bài giải
  Chiều rộng đám đất đó là:
  120:3=40  (m)
  a) Diện tích đám đất là:
  120xx40=4800  (m^2)
  b) Diện tích đất để trồng hoa là:
  4800xx1/30=160  (m^2)
  Diện tích đất còn lại là:
  4800-160=4640  (m^2)
  Đáp số: a) 4800m^2
              b) 4640m^2.

  Trả lời

Viết một bình luận