Toán Lớp 3: một số biết rằng lấy số đó chia cho 6 thì được thương là 85 và số dư là số lớn nhất? Ai nhanh nhất cho 5 sao nha

Toán Lớp 3: một số biết rằng lấy số đó chia cho 6 thì được thương là 85 và số dư là số lớn nhất?
Ai nhanh nhất cho 5 sao nha

TRẢ LỜI

  1. Giải đáp:
    515
    Lời giải và giải thích chi tiết:
    $\begin{array}{l} \text{Gọi số cần tìm là x } \\  \text{Vì số chia trong phép chia đó là } 6 \text{ nên số dư lớn nhất có thể là } 5 \\ \text{Từ đề bài ta có : } \\ x : 6 = 85 \ ( \text{ dư 5 } ) \\ x = 85 \times 6 +5 \\  x= 510 +5  \\ x = 515 \\ \text{Vậy số cần tìm là } 515 \end{array}$ 

    Trả lời

Viết một bình luận