Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Cứu mik với Cho 1 số có 2 chữ số khi ta viết thêm vào bên trái số đó 1 chữ số 1 thì tổng của số mới và số đã cho là 168 tìm số đã cho

Toán Lớp 5: Cứu mik với
Cho 1 số có 2 chữ số khi ta viết thêm vào bên trái số đó 1 chữ số 1 thì tổng của số mới và số đã cho là 168 tìm số đã cho

Comments ( 2 )

 1. Chúc bạn thi tốt
  Nếu thấy hay xin 5 sao và hay nhất ạ
  toan-lop-5-cuu-mik-voi-cho-1-so-co-2-chu-so-khi-ta-viet-them-vao-ben-trai-so-do-1-chu-so-1-thi-t

 2. $1$ $số$ $có$ $2$ $chữ$ $số,$ $khi$ $viết$ $thêm$ $vào$ $bên$ $trái$ $số$ $đó$ $1$ $chữ$ $số$ $1,$ $thì$ $ta$ $được$ $số$ $mới$ $lớn$ $hơn$ $số$ $ban$ $đầu$ $là$ $100$ $đơn$ $vị$
  $Vậy$ $số$ $đã$ $cho$ $là:$
  $(168$ $-$ $100)$ $÷$ $2$ $=$ $34$
  $Chúc$ $bạn$ $học$ $tốt!$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Xuân