Toán Lớp 5: Có hai con ốc sên A và B. Cả hai cùng xuất phát bắt đầu từ X đến Y. Ốc sên A bò với vận tốc không đổi là 12 m/giờ cho đến khi nó đến đư

Toán Lớp 5: Có hai con ốc sên A và B. Cả hai cùng xuất phát bắt đầu từ X đến Y. Ốc sên A bò với vận tốc không đổi là 12 m/giờ cho đến khi nó đến được Y. Trong 4 giờ đầu, B bò với vận tốc 8m/giờ nhưng sau đó nó thấy mình bị A bỏ lại đằng sau nên cố gắng bò nhanh hơn với vận tốc 20m/giờ. B đã đuổi kịp rồi vượt qua A. Sau 2 giờ kể từ lúc gặp A thì B đến được Y. Hỏi :
a) Tính từ khi rời khỏi X, B đuổi kịp A trong bao lâu
b) B đi hết quãng đường XY trong bao lâu
c) Tính độ dài quãng đường XY.

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
             Bài giải 
   A)Sau  giờ đầu : con A bò được là : 4 x 12 = 48 ( m )
  -> A cách B là : 48 – 32 = 16 ( m ) 
  Gọi x  là xt từ khi rời X , B đuổi kịp được A  ( giờ ) 
    Khi dẫn đầu : con A đi được : 12xt ( m )
           Con B đi được là : 32 + ( x – 4 ) x20 ( m )
  Suy ra : 12xt = 32+ ( x-4 ) x 20 
       x = 6 giờ 
  B) B đi hết quãng đường XY trong : 6 + 2 = 8 (giờ )
  C) Quãng đường XY dài là : 6 + 2 = 8 ( m ) 
         Đ/S : …
  XIN HAY NHẤT Ạ !

  Trả lời

Viết một bình luận