Toán Lớp 11: Cho các số cộng có u4 = -12 u 14 = 18 khi đó tổng của 16 số hạng đầu tiên của cấp số cộng là

Toán Lớp 11: Cho các số cộng có u4 = -12 u 14 = 18 khi đó tổng của 16 số hạng đầu tiên của cấp số cộng là

TRẢ LỜI

Viết một bình luận