Toán Lớp 11: Cho các số cộng có u4 = -12 u 14 = 18 khi đó tổng của 16 số hạng đầu tiên của cấp số cộng là

By Cẩm Hiền

Toán Lớp 11: Cho các số cộng có u4 = -12 u 14 = 18 khi đó tổng của 16 số hạng đầu tiên của cấp số cộng là
Viết một bình luận