Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Máy cày thứ nhất cần 9 giờ để cày xong diện tích cánh đồng, máy cày thứ hai cần 15 giờ để cày xong diện tích cánh đồng ấy. Người ta cho

Toán Lớp 5: Máy cày thứ nhất cần 9 giờ để cày xong diện tích cánh đồng, máy cày thứ hai cần 15 giờ để cày xong diện tích cánh đồng ấy. Người ta cho máy cày thứ nhất làm việc trong 6 giờ rồi nghỉ để máy cày thứ hai làm tiếp cho đến khi cày xong diện tích cánh đồng này. Hỏi máy cày thứ hai đã làm trong bao lâu?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   5h
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta cso: Máy cày thứ nhất cày trong 1 giờ làm đc $\frac{1}{9}$ công việc
              Máy cày thứ hai cày trong 1  giờ làm đc $\frac{1}{15}$ 
  Sau khi máy cày làm đc trong 6 giờ thì số phần công việc còn lại là:
                         1-$\frac{6}{9}$ =$\frac{1}{3}$ (Công việc)
  Thời gian để máy cày thứ hai làm nốt công việc là :
                          $\frac{1}{3}$ :$\frac{1}{15}$=5 (giờ)
  Đáp số:5h

 2. Một giờ máy thứ nhất cày được:
   1 : 9 = 1/ 9 ( cánh đồng)
  Một giờ máy thứ 2 cày được:
   1 : 15 = 1/ 15 ( Cánh đồng )
  6 giờ máy thứ nhất cày được:
    6 x 1/15 = 2/3 (cánh dồng)
  Máy thứ Hai cần cày tiếp trong thời gian:
  ( 1  –  2/ 3 ) : 1/ 15 = 5 ( giờ )
                          Đáp số: 5 giờ
  Có khá nhiều cách nhưng mik nghĩ nên làm cách này sẽ dễ hiểu, ngắn gọn hơn !
  ~ Xoài xin gửi ~
  Chúc hok tốt nhó : 33 !
  Xin trả lời hay nhất nà !

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )