Toán Lớp 5: Có 50 chai sữa, mỗi chai có 0,5l sữa cân nặng 1,02kg. Mỗi vỏ chai cân nặng 0,2kg. Hỏi 50 chai sữa đó cân nặng tất cả bao nhiêu ki-lô-ga

Toán Lớp 5: Có 50 chai sữa, mỗi chai có 0,5l sữa cân nặng 1,02kg. Mỗi vỏ chai cân nặng 0,2kg. Hỏi 50 chai sữa đó cân nặng tất cả bao nhiêu ki-lô-gam?

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Có 50 chai sữa, mỗi chai có 0,5l sữa cân nặng 1,02kg. Mỗi vỏ chai cân nặng 0,2kg. Hỏi 50 chai sữa đó cân nặng tất cả bao nhiêu ki-lô-ga”

Viết một bình luận