Toán Lớp 5: Có 12 người hoàn thành một công việc trong 48 ngày. Hỏi nếu có 36 người thì hoàn thành công việc đó trong bao nhiêu ngày? Biết năng suấ

Toán Lớp 5: Có 12 người hoàn thành một công việc trong 48 ngày. Hỏi nếu có 36 người thì hoàn thành công việc đó trong bao nhiêu ngày? Biết năng suất làm việc của mỗi người là như nhau.
Ba lớp 5A, 5B, 5C làm được 129 cốc trà sữa bán trong lễ hội Xuân Việt 2021. Buổi sáng, lớp 5A bán được 1/3 số cốc, lớp 5B bán được 2/5 số cốc và lớp 5C bán được 3/4 số cốc thì số cốc trà sữa còn lại của ba lớp bằng nhau. Hỏi lúc đầu, lớp 5B làm được bao nhiêu cốc trà sữa?

TRẢ LỜI

 1. câu 1 là 9 ngày 
       số ngày nếu có 36 người thì hoàn thành công việc đó là 
                          36:4=9(ngày)
                               đáp số : 9 ngày
   

  Trả lời

Viết một bình luận