Toán Lớp 5: Câu 25: Hai số có tổng bằng số lớn nhất có bốn chữ số và hiệu bằng số lẻ nhỏ nhất có ba chữ số. Số lớn là

Toán Lớp 5: Câu 25: Hai số có tổng bằng số lớn nhất có bốn chữ số và hiệu bằng số lẻ nhỏ nhất có ba chữ số. Số lớn là

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Câu 25: Hai số có tổng bằng số lớn nhất có bốn chữ số và hiệu bằng số lẻ nhỏ nhất có ba chữ số. Số lớn là”

Viết một bình luận