Toán Lớp 5: Câu 1. Năm nay tuổi cha gấp 4 lần tuổi con. Sau 20 năm nữa tuổi cha gấp đôi tuổi con. Hỏi cha hiện nay bao nhiêu?

By Thái Lâm

Toán Lớp 5: Câu 1. Năm nay tuổi cha gấp 4 lần tuổi con. Sau 20 năm nữa tuổi cha gấp đôi tuổi con. Hỏi cha hiện nay bao nhiêu?

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Câu 1. Năm nay tuổi cha gấp 4 lần tuổi con. Sau 20 năm nữa tuổi cha gấp đôi tuổi con. Hỏi cha hiện nay bao nhiêu?”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi tuổi con hiện nay là : x (tuổi) (x \ne 0) 
  Thì tuổi cha hiện nay là : x×4 (tuổi)
  Tuổi của con 20 năm sau là : x+20 (tuổi)
  Tuổi của cha 20 năm sau là : (x+20)×2 (tuổi)
  Ta có :
  x×4+20=(x+20)×2
  ⇔x×4+20=2×x+40
  ⇔x×4-2×x=40-20
  ⇔x×(4-2)=20
  ⇔x×2=20
  ⇔x=10
  Vì tuổi con hiện nay là 10 tuổi => Tuổi cha hiện nay là : 10×4=40 (tuổi)
  #Study well

  Trả lời
 2. Ta thấy 20 năm ứng với 2 phần bằng nhau.
  Hiện nay bố có số tuổi là :
  20 : 2 x 4 = 40 ( tuổi )
  Hiện nay con có số tuổi là :
  20 : 2 x 1 = 10 ( tuổi )
  Đáp số : Bố : 40 tuổi
               Con : 10 tuổi.
  Xin hay nhất 
   

  Trả lời

Viết một bình luận