Toán Lớp 5: cachs nhận với 11 thì làm sao nhanh ạ

Toán Lớp 5: cachs nhận với 11 thì làm sao
nhanh ạ

TRẢ LỜI

 1. nhân với 11 ko nhớ
  vd:
  23 xx 11 =??
  ta lấy hai số cộng với nhau: 2+3 = 5
  rồi cho kết quả đó xen kẽ vào giữa 2 và 3.
  nên được kết quả là 253
  nhân với 11 có nhớ 
  vd 
  56 xx 11 = ???
  ta lấy hai số cộng với nhau: 5 + 6 = 11
  rồi cho kết quả đó xen vào giữa 5 và 6 mà
  chỉ được cho 1 số vào giữa. ta để số 1 ở cuối vào giữa. số 1 ở đầu cộng vào với 5 nên sẽ được kết quả là: 616
   

  Trả lời

Viết một bình luận