Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: biết răng 3 công nhân làm trong 6 giờ thì hoàn thành một công việc . Hỏi 9 công nhân làm trong bao nhiêu giờ thì hoàn thành công việc đ

Toán Lớp 5: biết răng 3 công nhân làm trong 6 giờ thì hoàn thành một công việc . Hỏi 9 công nhân làm trong bao nhiêu giờ thì hoàn thành công việc đó ? ( viết tóm tắt )

Comments ( 2 )

 1. Chúc bạn thi tốt
  Nếu thấy hay xin 5 sao và hay nhất ạ
  toan-lop-5-biet-rang-3-cong-nhan-lam-trong-6-gio-thi-hoan-thanh-mot-cong-viec-hoi-9-cong-nhan-la

 2. Ta có: số công nhân và thời gian (giờ) tỉ lệ nghịch với nhau.
  Tóm tắt:
  3 công nhân: 6 giờ
  9 công nhân: ? giờ
  GIẢI
  Số giờ làm xong một công việc của một công nhân là:
  3 xx 6 = 18 (giờ)
  Số giờ để 9 công nhân làm xong công việc đó là:
  18 : 9 = 2 (giờ)
  Đáp số: 2 giờ.
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )