Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Câu 27: Một thủ quỹ ghi số tiền thu chi trong ngày (đơn vị: nghìn đồng) như sau: +325 ;-410 ; +220 ;-150 ;-175 ; +160 Lúc đầu giờ của n

Toán Lớp 6: Câu 27: Một thủ quỹ ghi số tiền thu chi trong ngày (đơn vị: nghìn đồng) như sau:
+325 ;-410 ; +220 ;-150 ;-175 ; +160
Lúc đầu giờ của ngày, trong két có 500 nghìn đồng. Lúc cuối ngày, trong két có bao nhiêu nghìn đồng?
A. 470 nghìn đồng. B. 470 nghìn đồng. C. 435 nghìn đồng. D. 500 nghìn đồng.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Lúc cuối ngày trong két còn số tiền là:
     500 + 325 – 410 + 220 – 150 – 175 + 160 = 470 ( nghìn đồng)
     Vậy đáp số: 470 000 đồng

 2. Câu 27: Một thủ quỹ ghi số tiền thu chi trong ngày (đơn vị: nghìn đồng) như sau:
  +325 ;-410 ; +220 ;-150 ;-175 ; +160
  Lúc đầu giờ của ngày, trong két có 500 nghìn đồng. Lúc cuối ngày, trong két có bao nhiêu nghìn đồng?
  Giải
  Lúc cuối giờ trong két còn: 
    500+325-410+220-150-175+160=470 ( nghìn đồng )
         Đáp số: 466 nghìn đồng
  A. 470 nghìn đồng.
  B. 470 nghìn đồng
  C. 435 nghìn đồng.
  D. 500 nghìn đồng.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Audrey