Toán Lớp 5: Bạn Nam ngồi trên chuyến tàu SE1 đi từ Hà Nội đến Nam Định với vận tốc 20m/giây hết 1 giờ 30 phút. Độ dài quãng đường Hà Nội – Nam Định

Toán Lớp 5: Bạn Nam ngồi trên chuyến tàu SE1 đi từ Hà Nội đến Nam Định với vận tốc 20m/giây hết 1 giờ 30 phút. Độ dài quãng đường Hà Nội – Nam Định là … km. *

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Bạn Nam ngồi trên chuyến tàu SE1 đi từ Hà Nội đến Nam Định với vận tốc 20m/giây hết 1 giờ 30 phút. Độ dài quãng đường Hà Nội – Nam Định”

 1.                                 Giải
             Đổi 1 giờ 30 phút → 5400 giây
    Độ dài quãng đường Hà Nội – Nam Định là:
               20 x 5400 = 108000 ( m )
      Mặt khác, ta có 108000m = 108km
                                         Đáp số: 108km.
  @mamthemmuoi

 2. text{Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:}
  text{Đổi 1 giờ 30 phút = 5400 giây}
  text{Độ dài quãng đường Hà Nội đến Nam Định là:}
  text{20 x 5400 = 108000 (m) = 108 (km)}

Viết một bình luận