Toán Lớp 5: Bạn hãy điền dấu (>, <, =) thích hợp vào ô trống. Cho các biểu thức A=(2,05+0,25−1,3):8; B=22:8−12:5 Khi đó A...B

By Hiểu Vân

Toán Lớp 5: Bạn hãy điền dấu (>, <, =) thích hợp vào ô trống. Cho các biểu thức A=(2,05+0,25−1,3):8; B=22:8−12:5 Khi đó A...B

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Bạn hãy điền dấu (>, <, =) thích hợp vào ô trống. Cho các biểu thức A=(2,05+0,25−1,3):8; B=22:8−12:5 Khi đó A...B”

Viết một bình luận