Toán Lớp 5: Bài1 :Tính nhẩm rồi ghi kết quả: 156,35 x 10 43,6 x 10 156,35 x 100 43,6 x 100 156,35 x 1000 43,6 x 10

Toán Lớp 5: Bài1 :Tính nhẩm rồi ghi kết quả:
156,35 x 10 43,6 x 10 156,35 x 100 43,6 x 100
156,35 x 1000 43,6 x 1000 156,35 x 10000 43,6 x 10000
Bài 2.Tính nhanh
19,5 x 45,83 + 19,5 x 54,17 1,47 x 3,6 + 1,47 x 6,4 2,75 x 38 + 53 x 2,75 + 2,75 x 9
Các bn giúp mik vs

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Bài1 :Tính nhẩm rồi ghi kết quả: 156,35 x 10 43,6 x 10 156,35 x 100 43,6 x 100 156,35 x 1000 43,6 x 10”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài 1:
  $156,35×10=1563,5$
  $43,6×10=436$
  $156,35×100=15635$
  $43,6×100=4360$
  $156,35×1000=156350$
  $43,6×1000=43600$
  $156,35×10000=1563500$
  $43,6×10000=436000$
  Bài 2:
  $19,5×45,83+19,5×54,17$
  $=19,5×(45,83+54,17)$
  $=19,5×100$
  $=1950$
  $1,47×3,6+1,47×6,4$
  $=1,47×(3,6+6,4)$
  $=1,47×10$
  $=14,7$
  $2,75×38+53×2,75+2,75×9$
  $=2,75×(38+53+9)$
  $=2,75×100$
  $=275$
  $@Doraemon50th$
  #XIN HAY NHẤT#

 2. Bài1 :Tính nhẩm rồi ghi kết quả:
  156,35 x 10= 1563,5           43,6 x 10 =436        156,35 x 100= 15600         43,6 x 100=4360
  156,35 x 1000= 156350       43,6 x 1000 =43600   156,35 x 10000= 1563500     43,6 x 10000= 436000
  Bài 2.Tính nhanh
  19,5 x 45,83 + 19,5 x 54,17  
  =19,5x(45,83+54,17)
   = 19,5 x 100   
  = 1950
  1,47 x 3,6 + 1,47 x 6,4    
  = 1,47x(3,6+6,4)
  =1,47x    10
  =   14,7
  2,75 x 38 + 53 x 2,75 + 2,75 x 9
  = 2,75x(38+53+9)
  =2,75 x 100
  = 275
  Chúc em học tốt và cho chị xin hay nhất nhé!
   

Viết một bình luận